लाग्छ दुखित आत्माहरुले

गजल : लाग्छ दुखित आत्माहरुले  मलाई पर्खिरहेको साहारा खोज्दै तिनीहरुको आवाज चर्किरहेको । लाग्छ भयभित ति…