मण्डलीमा समस्या सामधान अगुवाहरुले नै गर्नु पर्दछ। प्रेरित ६ः१–७

मण्डलीमा समस्या सामधान अगुवाहरुले नै गर्नु पर्दछ। प्रेरित ६ः१–७
– Dr. किरण दास

मण्डलीमा विश्वासीहरुको संख्या बृद्धि हुँदैजाँदा मण्डलीले प्रदान गर्ने सेवाहरु पनि बढ्दैजान्छन् । स्रोतसाधनाहरुको सिमितताको कारण मण्डली व्यवस्थापनमा जटिलता तथा कहिले कहीँ समस्याहरु पनि सृजना हुन्छ । एउटा सानो परिवारको व्यवस्थापन गर्न हामीले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्छ । परिवारका सबै सदस्यहरुको आवश्यकता पुरा गरेर चित्त बुझाउनु र हरेक परिस्थितीहरुमा खुशी राख्न सक्नु सधै सजिलो कार्य नहोला । त्यसैगरी एक मण्डली धेरै परिवारहरु मिलेर बनेको हुन्छ । मानिसहरु मण्डलीमा आउँदा विभिन्न विचारहरुद्धारा प्रेरित र अभिप्रेरित भएर आएका हुन्छन । जब मण्डली संख्यामा बृद्धिहुँदै जान्छ, मण्डलीको सेवामा धेरै चुनौतीहरु, समस्याहरु अप्ठेराहरु देखा पर्दछन् । प्रेरित ६ः१–७ को खण्डले मण्डलीमा आउने समस्याहरुको उचित समधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आर्दश उद्धाहारण प्रदान गर्दछ ।

जब मण्डलीमा समस्याहरु आयो, प्रेरित ६ अध्यायको खण्डमा हामी देख्दछौं कसरी प्रेरितहरुले मण्डलीमा आएको समस्यालाई सातजना अगुवाहरुको भर्नाद्धारा सामधान गरेकाछन् ।

(१) सबै मण्डलीहरुमा समस्या आउँछन । प्रेरित ६ः१–२
संसारमा सिद्ध मण्डली कहीँ पनि छैन । सबै मण्डलीका विश्वासीहरु पाप क्षमा भएका पापी मानिसहरु नै हुन । हरेक मण्डलीमा कुनै न कुनै समयमा विभिन्न विषय प्रसंगहरुमा रहेर समस्याहरु आएका हुन्छन् । यस मण्डलीमा पनि जब चेलाहरुको संख्यामा बृद्धि भयो, त्यहाँ समस्या प्रकट भएको छ । एकातिर चेलाहरु गुणातात्मकरुपमा बृद्धि भईरहेको छ भने अर्कोतिर चेलाहरुबाट नै मण्डलीमा समस्या आएकोछ ।

समस्याको विशलेषण: हिब्रुका बिरुद्धमा ग्रिक–यहूदीहरु
भिन्न भाषा संस्कृतीको कारणले यो मण्डलीमा समस्याहरु आएको छ । यहाँ ग्रीक र हिब्रू बिधवाहरुको निम्ति सेवा गरिन्छ । त्यही सेवाको व्यवस्थापनमा सन्दर्भमा नै समस्या आएको छ । किनकि ग्रीक बिधवाहरुले गन्गन गरेका छन् । मण्डलीबाट सेवा दिईएको खाद्दन्न हिब्रू बिधवाहरु भन्दा उनीहरुलाई कम दिईएको छ । अर्थात ग्रीक र हिब्रूहरु विच पक्षपात गरिएको छ । यि ग्रीक र हिब्रू बिधवाहरु को हुन ?
१. ग्रीक–यहूदीहरु: उनीहरु वास्तवमा रोमको विभिन्न क्षेत्रबाट आएका तर येरुशलेममा बसेका ग्रीक यहूदीहरु हुन । उनीहरुको मुख्य बोल्ने भाषा ग्रीक हो । विशेष गरि आराधना संगतीहरु र धर्मशास्त्रको पाठ गर्न उनीहरु ग्रीक प्रयोग गर्दछन् । यिनीहरुले ग्रीक संस्कृती मान्दथे । प्रेरित ६ः१ मा भएका ग्रिक–यहूदीहरु विश्वासी यहूदीहरु हुन ।
२. हिब्रु तथा यहूदीहरु: यिनीहरु अरामिक भाषा बोल्ने यहूदीहरु हुन । र यिनीहरुको आफ्नै भाषा र संस्कृती छ । यिनीहरु यहूदाबाट आएका र यहुदी संस्कृती मान्दथे । यहाँ हिब्रू तथा ग्रीक भन्ने नाम प्रयोग गरेता पनि उनीहरु सबै विश्वासीहरु हुन । उनीहरुले प्रभु येशुलाई मक्तिदाता भनि विश्वास गरेका छन् ।

बिधवाहरुको लागी दैनिक सहयोग वितरण ।
यि विधवाहरुको लागी अन्य सहायताका स्रोतहरु केही पनि थिएन । उनीहरु मण्डलीको सहयोगबाट जिउंनु पर्ने थियो । र उनीहरु मण्डलीमा नै सेवा गर्ने गर्दथे । येरुशलेमको मण्डलीले सामुदायीक विश्वासीहरुको ढाँचा अभ्यास गरिरहेका थिए । यो प्रकारको अभ्यास मण्डलीमा यो अघि सामान्यरुपमा गरिएको थिएन । बिधवाहरुको व्यवस्था उनीहरुले गर्नु पर्ने थियो । विना पक्षपात खाद्दन्न उनीहरुमा वितरण गर्नु पर्दछ ।

(२) मण्डलीका अगुवाहरुले समस्याका सामधानहरु खोज्नु पर्दछ । प्रेरित ६ः३–६
प्रेरितहरु येशूका बाह्रजना चेलाहरु नै थिए । उनीहरुले मण्डलीका सबै विश्वासीहरुलाई भेला गराएर समस्याको सामधान खोज्न अगुवाई गरे (प्रेरित ६ः२) । प्रेरितहरुको मुख्य काम प्रार्थना र वचनको सेवा थियो । त्यसकारण उनीहरुले मण्डलीका विश्वासीहरुलाई भेला गरि स्पष्ट बताए कि उनीहरुले परमेश्वरको वचनको सेवा छाडेर टेबलको सेवा गर्नु राम्रो हुँदैन । यो सत्य हो कि अगुवाहरु आफ्ना मुख्य दायित्वहरुबाट अलग जानु हुँदैन (प्रस्थान १८ः१३–२६) ।

राम्रोसँग ध्यान दिनुस ः प्रेरितहरुको मुख्य कर्तव्य चाँही प्रार्थना र परमेश्वरको वचनको सेवा गर्नु थियो (प्रेरित ६ः४) । तर जुन समस्या यहाँ मण्डलीका अगुवाहरुले सामना गर्नु परेको छ । यसले विधवाहरुको सेवा, मण्डलीको एकता, र वचनको प्रचार जस्ता कार्यहरु प्रभावित पारेको छ । यहाँ कसरी समस्याको सामधान गरिएको छ । यो आज हाम्रो मण्डलीहरुको लागी पनि उद्धाहरणीय छ ।

प्रेरितहरुले प्रस्तूत गरेको सामधान ।
मण्डलीको सेवाहरुलाई सुव्यवस्थित गर्न र समस्याहरुलाई सामधान गर्न प्रेरितहरुले विशवासीहरुलाई भेला गरि बिधवाहरु विचको समस्यालाई प्रष्ट बनाए र सामधान कसरी गर्न सकिन्छ सो उनीहरुलाई बताए । परमेश्वरको निम्ति हृदय भएका, पवित्र आत्मा र ज्ञानले भरिएका सातजना मानिसहरु छान्नु, जसलाई बिधवाहरुको सेवामा खाद्दन्न सहयोग वितरणको जिम्मा दिन सकिन्छ । र प्रेरितहरु प्रार्थना र वचनको सेवामा निरन्तर लाग्न सक्दछन् (प्रेरित ६ः३–४) । यो नै उपयूक्त सामधान थियो । यहाँ प्रेरितहरु आफैले समस्या सामधान गरेनन् । तर मण्डलीका विश्वासीहरुद्धारा नै समस्याको सामधान गर्न उनीहरुलाई उत्प्रेरित गरे । जसको कारण मण्डली विश्वासीहरु अति नै आन्नदीत भए र सात जना विश्वास र पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरुलाई प्रेरितहरुको चरणमा ल्याए (प्रेरित ६ः५) । बहुसंख्यामा विश्वासीहरु सन्तुष्ट थिए । र यि सात नयाँ अगुवाहरु छनोट गरें ः स्तफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तीमोन, पर्मिनास र निकोलाउस ।

ध्यान दिनुस ः विश्वको पहिलो मण्डली, जहाँ प्रेरितहरु मुख्य अगुवाहरु थिए । उनीहरु हिब्रू थिए, जसलाई येशूले नै नियूक्त गर्नु भएको थियो । प्राय हिब्रू बिधवा बहुसंख्यामा रहेको मण्डलीमा ग्रीक सात जना अगुवाहरु छानिएका छन् । र पिडित महसुस गर्नेहरु पनि ग्रिक नै थिए । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाँही मण्डलीको सेवामा भाषा, जात र संस्कृती महात्वपूर्ण होईन । तर आत्माले भरिएका अगुवाहरु हुनु पर्दछ । अरामिक बोल्नेहरु धेरै भएता पनि त्यहाँ कुनै विवाद भएन । हिब्रूहरुले पनि ग्रीक डिकनहरु चुनेका छन । आजको मण्डलीले अगुवाहरुको विषयमा सिक्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा यही हो ।

अगुवाहरुको अभिषेक ः प्रेरितहरुको अघि विश्वासीहरुले यी सात जनाहरुलाई ल्याए (प्रेरित ६ः६) । यी नयाँ अगुवाहरुलाई प्रार्थना र हात उनीहरु माथि राखेर नियूक्त गरियो । विश्वासीहरुबाट छानिएका यी अगुवाहरु दुबै समुहहरुबाट ग्रहण र स्विकृत गरिएको छ (१ तिमोथी ५ः२२) । हात राखेर प्रार्थना गर्नु चाँही सेवा गर्नेहरुमाथि परमेश्वरको आशिष र सुरक्षाको लागी प्रार्थना गरिएको हो (प्रेरित १३ः१–३) । मण्डलीका विश्वासीहरु सन्तुष्टि, आनन्दीत थिए । र विधुवाहरुको आवश्यकता पुरा भएको छ ।

(३) अगुवाहरुद्धारा नै मण्डलीमा शान्ति र आत्मिकी संमृद्धी आउँदछ। प्रेरित ६ः७
मण्डलीका अगुवाहरु जब आत्माले भरिएका हुन्छन् । परमेश्वरको वचन समुदाय र संसारमा फैलिन्छ (प्रेरित ६ः७, २ थिस्लोनिकी ३ः१) । अगुवाहरु आफै परमेश्वरको वचनको सेवामा भक्तिसाथ लागीरहन्थे (प्रेरित ५ः४२) । जसको फलस्वरुप, मण्डलीका चेलाहरुमा गुणानात्मकरुपमा बुद्धि भयो । मण्डलीमा वचन व्यख्याकार, बृद्धिले भरिएका, सुसमचार प्रचारकहरु निर्माण भए (प्रेरित ६ः७) । प्रेरितहरुलाई गिरफतार गरी सतावाट गर्ने मन्दिरका पुजाहरीहरु पनि परमेशवरको वचन सुनेर विश्वासमा आए र आज्ञाकारी भए (प्रेरित ६ः७) ।
येरुशलेमको पहिलो मण्डली, संसारको नै यो पहिलो एकमात्र मण्डली थियो । येशूका चेलाहरु जसलाई प्रेरित भनेर भनिन्छ उनीहरु नै यस मण्डलीका अगुवाहरु थिए । दिन–दिनै मण्डलीमा चेलाहरुको संख्या बृद्धि हुँदै गएको थियो । जब विश्वासीहरु र चेलाहरुको संख्या बृद्धि हुँदै गयो, त्यहाँ अन्तरीक समस्याहरु पनि देखापर्न थालेको हामी यहाँ देख्दछौं । येरुशलेमको यो पहिलो मण्डलीमा सास्याहरु दुई प्रकारबाट आएका छन् । (क) मण्डली बाहिरबाट आएको समस्याहरु (प्रेरित ४ः१–३, ५ः१७–१८) र (ख) मण्डली भित्रबाट आएको समस्याहरु (प्रेरित ५ः१–११) । प्रेरितको ६ अध्ययमा पनि यो समस्याहरु निरन्तर भएको पाउंदछौं । (क) मण्डली भित्रबाट आएको समस्या विश्वासीहरुको गन्गन् (प्रेरित ६ः१–७) र (ख) मण्डली बाहिरबाटको सतवाटहरु (प्रेरित ६ः८–१५) ।

वर्तमान समयमा हाम्रा मण्डलीहरुमा समस्याहरु आउंछन् । किनकि मण्डलीमा समस्याहरु आउनु सामान्य प्रकृया हो र भैरहन्छ । सैतानले मण्डली बृद्धिलाई रोक्न सक्दो प्रायास गर्दछ (मत्ती १३ः२४–२५) । साथै मण्डलीका समस्याहरु ठूला बाधकहरु पनि हुनसक्छन् । विश्वासीहरु विच रोगीपनहरु सृजना गर्दछ । र विश्वासीहरुलाई महत्वपूर्ण कामहरुबाट अलग गर्दछ । विश्वासीहरुलाई समस्याको बारेमा बताएर र उनीहरुलाई सामधानमा सहभागी बनाएर, हामीले निश्चितरुपमा मण्डलीका समस्याहरु सफलपूर्णरुपमा सामधान गर्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *